پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
مدیریت خرید و مکاتبات بازرگانی در سفارشات خارجی
مدیریت خرید و مکاتبات بازرگانی در سفارشات خارجی
واتساپ: 09018317541 02142326

مدیریت خرید و مکاتبات بازرگانی در سفارشات خارجی

مدیریت خرید و مکاتبات بازرگانی در سفارشات خرید خارجی

مبادرت به امرصادرات و واردات به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد .

شركتهای تعاونی مرزنشینان ، ملوانان ، پیله وران ، كارگران  ایرانی مقیم خارج ازكشور دارای كارنامه شغلی ازوزرات كار و امور اجتماعی از داشتن كارت بازرگانی معاف می باشند.

کارت بازرگانی

به استناد ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات كشور مصوب سال 1372 ، مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است.

كارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر میگردد كه پس از تایید وزارت بازرگانی قابل استفاده خواهد بود.

شرایط اخذ کارت بازرگانی (اشخاص حقیقی)

اشخاص حقیقی با رعایت شرایط زیر میتوانند كارت بازرگانی دریافت كنند.

حداقل سن 21 سال تمام

داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

داشتن 3 سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید 2 نفر از دارندگان كارت بازرگانی یا ارایه مدرك دانشگاهی یا داشتن مجوز تولیداز یكی از وزارتخانه های تولیدی

داشتن محل كسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملكی یا استیجاری

داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهار نامه ثبتی

داشتن حساب جاری در یكی از شعب بانكهای داخلی

عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه

عدم ورشكستگی به تقلب و تفصیر

نداشتن محكومیت موثر كیفری

شرایط اخذ كارت بازرگانی(اشخاص حقوقی)
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شركت باید دارای شرایط مقرر در بندهای (1-2)و(1-3)و(1-7)و(1-8)و(1-9)باشند و شركت نیز باید شرایط مقرر در بندهای (1-4)و(1-5)و(1-6)و(1-8)نیز دارا باشد.

انتخاب كالا

انتخاب كالا معمولآ بر اساس چند آیتم انجام می شود:

تجربه شخصی

نیاز بازار

پایین بودن ریسك فروش

توانایی مالی برای خرید كالا

امكان ارائه خدمات پس از فروش

جمع آوری اطلاعات

داخلی :

میزان مصرف

میزان تولید

قیمت

بسته بندی

مقررات ورود

حقوق گمركی

بیشترین مصرف

بیشترین مدل

میزان واردات

  خارجی :

1.        بزرگترین شركتها   (تهیه آدرس از طریق روزنامه های تجاری ، اینترنت ، تلفن ، نمایشگاها ، بخش بازرگانی سفارتخانها و..)

2.        قیمت فروش

3.        بسته بندی

4.        مقررات صدور

5.        كیفیت

6.        كمیت

7.        ……………….

ارتباط و استعلام از فروشندگان منتخب

از فروشنده گان منتخب ار طریق Letter of Inquiry ویا Request for quotation در خصوص كالاهای مورد نظر اطلاعات ذیل درخواست می گردد .

قیمت                                                       1-Unit price and total amount for each ITEM 

مبدا كالا                                                                                    2-Origin of the material

حمل و نقل                                                                                         3-Shiping                          

مدت اعتبارپروفرما                                                                               4-Period of validity

زمان تحویل كالا                                                                                     5-Date of Delivery

نحوه تحویل                                                       Shipping specification                         6-

بازرسی                                                                                             7- Test, Inspection

شرایط پرداخت                                                                                 8-Terms of payment

بررسی پاسخهای واصله و انتخاب پاسخ نهایی

خریدار پس از اخذ اطلاعات مذكور و تطبیق آن با شرایطی كه دارد ، نسبت به انتخاب بهترین باسخ اقدام  می نماید .

درخواست پروفرم

پس از انتخاب بهترین پاسخ از بین فروشندگان شخص  و یا اشخاص نهائی انتخاب و از آنها درخواست پروفرما (Proforma invoice ) می گردد .

صدور پروفرما توسط فروشنده

پس از دریافت درخواست پروفرما از سوی خریدار  ، فروشنده خارجی نسبت به صدور پروفرما اقدام می نماید .

دریافت پروفرما توسط خریدار

پس از ارسال پروفرما توسط فروشنده و دریافت آن توسط خریدار و قبولی تمامی نكات مندرج در پروفرما و تائید آن توسط خریدار ، وی باید نسبت به اعلام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی اقدام نماید .

اعلام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی

برای اعلام ثبت سفارش در سامانه جامع خریدار مراحل ذیل را انجام می دهد .

1- دریافت اوراق ثبت سفارش

2- تكمیل اوراق ثبت سفارش

3- ارائه اصل كارت بازرگانی و كپی آن به همراه اوراق تكمیل ثبت سفارش پروفرما (برای اولین بار جهت عضویت اصل كارت بازرگانی ضروری است )

4- بررسی توسط واحد ثبت سفارش در وزارت بازرگانی

5- اعلام هزینه ثبت سفارش به متقاضی توسط وزارت بازرگانی

6- واریز وجه و ارائه فیش آن به وزارت بازرگانی توسط متقاضی

7- درج شماره ثبت سفارش 8 رقمی و ممهور نمودن اوراق ثبت سفارش پروفرما و تحویل به متقاضی

تامین بودجه

خریدار به هر نحوی كه صلاح می داند باید بتواند مطئمن شود كه قیمت كالای مورد درخواست را می تواند پرداخت نماید .

یكی از روشهای ممكن گشایش اعتبار اسنادی  Letter of Creditویا L/Cمی باشد .

گشایش اعتباراسنادی نزد بانك ( بانك خریدار)

َ    (BANK Opening Bank  OR Issuing )

گشایش اعتبار به درخواست خریدار انجام می شود كه شامل مراحل ذیل می باشد :

1- تكمیل فرم درخواست افتتاح اعتبار اسنادی

2- ارائه اصل كارت بازرگانی و كپی آن

3- ارائه دوبرگ ثبت سفارش

4- ارائه پروفرمای مهرشده

5- ارائه اصل بیمه نامه كالای مورد نظر

6- پرداخت 10 تا 30% وجه پروفرما به صورت ریالی به بانك

7- تودیع وثیقه بابت تضمین پرداخت بقیه مبلغ پروفرما

باارائه مدارك و اسناد بالا اعتبار اسنادی گشایش می یابد .

ابلاغ اعتبار اسنادی به بانك خارجی
( بانك كارگزار)

بانك خریدار ( Opening Bank ) به درخواست خریدار به بانك دیگری كه بانك كارگزار

 Advising Bank or Seller Bank

نامیده می شود اعتبارات اسنادی را ابلاغ می نماید .

ابلاغ اعتبار به فروشنده

بانك كارگزار با توجه به ابلاغیه بانك خریدار به فروشنده كالا اطمینان می دهد كه مجاز به پرداخت وجه كالا منطبق با شرایط مندرج در اعتبارات اسنادی (Letter of credit)

    می باشد .

بررسی فروشنده در خصوص شرایط اعتبار و اعلام قبولی

فروشنده كالا با بررسی شرایط مندرج در L/C و نحوه پرداخت مبلغ كالا در صورتی كه موافق باشد ، به بانك كارگزار اعلام قبولی می نماید .

تهیه كالا مطابق سفارش

فروشنده موظف است كالای مورد نظر خریدار را عینا“ باهمان كیفیت و كمیت طبق شرایط مندرج در شرایط L/Cتهیه و آماده برای تحویل نماید .

بسته بندی صادراتی

فروشنده   موظف است كلیه كالاهای تهیه شده را عینا“ مطابق با نظر خریدار كه در شرایط L/C ذكر گردیده بسته بندی مناسب ( صادراتی ) انجام دهد .

حمل داخلی تا گمرك مبدا

فروشنده موظف است ، عینا“ مطابق با شرایط L/C كالای آماده شده را تا گمرك مبدا“ ( كشوری كه كالا در آنجا تولید شده ) حمل نماید .

انجام تشریفات گمركی و پرداخت هزینه های مربوطه

فروشنده موظف است عینا“ مطابق با شرایط L/C كلیه تشریفات گمركی را برای خروج كالای ساخته شده از كشور مبدا“ را انجام داده وكلیه هزینه های مربوطه را بپردازد .

تحویل به شركت حمل, جهت حمل بین المللی

فروشنده موظف است پس از انجام كارهای گمركی، عینا“ مطابق با شرایط L/C كالای ساخته و آماده شده را به شركت ( راه آهن ، كامیون ، كشتی و … ) جهت حمل بین المللی تحویل دهد .

اخذ بارنامه از شركت حمل

فروشنده موظف است ، از شركت حمل كننده بارنامه مربوط به حمل كالای مورد نظر را كه شامل مندرجات ذیل است دریافت نماید :

تعداد و علامت كالا

تعداد كانتینرها

شرح بسته ها و كالاها

وزن ناخالص كالا

انجام بازرسی

در زمان بازرسی كالا ضرورتی ندارد كه خریدار و فروشنده در محل بازرسی كالا حضور داشته باشند و اینكار توسط شركتهای معتبر بین المللی انجام می شود و شركت بازرسی كننده كالاها را از نظر كمیت و كیفیت بازرسی می كنند .(عملیات بازرسی اغلب زمانی انجام می گردد كه كالا از دست فروشنده كالا خارج شده باشد )

تهیه سایر اسناد برای ارائه به گمرك و خریدار

فروشنده  موظف است بارنامه را برای ارائه به گمرك و همچنین ارائه به خریدار از شركت حمل كننده دریافت نماید و به همراه اسناد ذیل برای خریدار بفرستد :

فاكتور Proforma invoice                    

گواهی مبدا“ كالا Certificate of origin   

شرح بسته بندی Packing list              

گواهی بهداشت ( كه كالا بهداشتی باشد )

وهرمدركی كه خریدار خواسته باشد .

تحویل اسناد به بانك

فروشنده می بایستی بعد از تهیه این اسناد آنها را برای بررسی به بانك كارگزار تحویل دهد .

بررسی اسناد توسط بانك

بانك كارگزار 7 روز فرصت قانونی برای بررسی مدارك دارد و در این مدت می بایستی اسناد را كاملآ كنترل نماید و در صورت وجود مغایرت اعلام نماید در غیر اینصورت مدارك بدون اشكال فرض می شود و بانك موظف به پرداخت پول كالا به فروشنده می باشد .

پرداخت وجه كالا به فروشنده

وجه كالا توسط بانك كارگزاربه فروشنده كالاپرداخت می شود .

ارسال اسناد به بانك گشاینده اعتبار توسط بانك كارگزار

بانك گشایش كننده اعتبار كلیه اسناد را از بانك كارگزار دریافت می كند .

بررسی اسناد توسط بانك گشاینده اعتبار ظرف 5 روز كاری

بانك مذكور نیز 5 روز فرصت دارد تا كلیه اسناد را بررسی و در صورت اشكال به بانك كارگزار اعلام نماید .

پرداخت وجه به بانك كارگزار

در صورت عدم اشكال بانك گشایش كننده پول كالا را به بانك كارگزار پرداخت می نماید .

ابلاغ به خریدار مبنی بر وصول اسناد

بانك گشایش كننده به خریدار اعلام می كند كه اسناد را وصول كرده است ، و باید به بانك مراجعه نماید .

مراجعه به بانك و پرداخت بقیه مبلغ اعتبار

خریدار برای پرداخت بقیه وجه اعتبار به بانك مراجعه می كند .

دریافت اسناد ممهور شده از بانك توسط خریدار

خریدارپس از پرداخت كلیه وجه باقی مانده اعتبار كلیه اسناد ممهور شده را از بانك دریافت می نماید .

حمل كالا تا گمرك مقصد

حمل كالا پس از بازرسی توسط شركت حمل به گمرك مقصد حمل می شود .

صدور اعلامیه ورود كالا توسط شركت حمل

وقتی كه كالا به گمرك مقصد رسید شركت حمل كننده ، با  صدور اعلامیه به خریدار ورود آن را اعلام می كند .

مراجعه خریدار به شركت حمل  و تسویه حساب

خریدار جهت تسویه حساب به شركت حمل مراجعه و اسناد مربوط را به رویت شركت می رساند و در صورت قبول و عدم بدهی شركت حمل ونقل اقدام به صدور برگ تسویه حساب          می نماید.

دریافت ترخیصیه توسط خریدار

خریدار با در دست داشتن برگ ترخیصه و بارنامه به گمرك مراجعه می نماید .

مراجعه خریدار با بارنامه و ترخیصیه و سایر  اسناد به گمرك

خریدار با دردست داشتن بارنامه و ترخیصه و سایر اسناد جهت ترخیص كالا به گمرك مراجعه می نماید .

احراز هویت

خریدار با دردست داشتن مدارك كافی جهت احراز هویت باید به گمرك مراجعه نماید .

انجام تشریفات گمركی

پس از انجام تشریفات گمركی كه از مرحله ارزیابی و بررسی مدارك ، از لحاظ مطابقت كالا و مسائل بهداشتی و غیره اجازه ترخیص كالا صادر می شود .

اخذ پروانه سبز گمركی

پس از آمادگی خروج كالا از گمرك برگ سبز گمركی توسط گمرك صادر می گردد .

اخذ بیجك از انبار

در هنگام خروج كالا از انبار گمرك یك برگ به نام بیجك یا برگ خروج كالا از انبار صادر می گردد كه مجوز خروج كالا می باشد .

خروج كالا از گمرك

كالا در دست خریدار می باشد .

 

به این نوشته امتیاز دهید
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 1801

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "