اخبار و بخشنامه ها

اخبار و مقالات پرشین تجارت

International Commercial Terms – 2010

مقررات اینكوترمز عبارت از اصطلاحاتی سه حرفی است كه به تشریح عمده ترین وظایف، هزینه ها و ریسك های درگ

1396-8-4 0

فاینانس و ریفاینانس و یوزانس چیست؟

یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است كه در آن فروشنده ی كالا به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این ف

1396-8-4 0

مقررات صدور و ورود كالا با پست

ارسال كالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری باستثنای كالاهایی كه شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند

1396-8-4 0

یك فنجان دانش بازرگانی

ارزش كالای صادراتی در گمرك هر كالایی كه به عنوان صادرات به گمرك اظهار می شود صرف نظر از قیمتی كه طبق

1396-8-4 0

موانع گمركی صادرات و واردات

مهمترین مشكلات مربوط به امور گمركی را می‌توان شامل تشریفات گمركی، قوانین و مقررات، زیرساختها، ساختار

1396-8-4 0

دلایل كاهش تجارت خارجی ایران

پیشی گرفتن ارزش صادرات نسبت به واردات ایران هر چند یكی از هدف‌های تجارت خارجی كشور در سال‌های گذشته

1396-8-4 0

فورواردر و قراردادهای تجارت بین المللی

 فورواردر با توجه به وظایف و مسئولیت هایی كه دارد بایستی احاطه كاملی به كلیه تجارت بین المللی اعم از

1396-8-4 0

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

ماده 1–  مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كلیه صادركنندگان، واردكنندگا

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "