اخبار و بخشنامه ها

اخبار و مقالات پرشین تجارت

هازوپ (HAZOP)

هازوپ (HAZOP) كلیه عملیات اقتصادی منجمله فعالیت های صنعتی نیازمند الزاماتی است كه قصور از هر كدام آن

1396-8-4 0

34 فراورده غذایی نشان استاندارد گرفت

34 فراورده در جلسات كمیته علایم اداره‌كل استاندارد استان تهران ، پروانه كاربرد علامت استاندارد اجبار

1396-8-4 0

آشنایی با مفاهیم و مراحل صادرات كالا

صادرات عبارتست از ارتباط و كاركردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها . صادرات

1396-8-4 0

انواع ضمانتنامه های ارزی و صادراتی

انواع ضمانتنامه های ارزی PVG, APG, … ضمانتنامه های ارزی و صادراتی به چند دسته تقسیم بندی می شوند. به

1396-8-4 0

صادرات كالا

صادرات كالا    در آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی صادرات به دو دسته تقسیم شده است . 1- صادرات قطعی

1396-8-4 0

صادرات

صادراتصادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندكاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی ج

1396-8-4 0

انواع شیوه های پرداخت در معاملات بین الملل با تكیه بر روش اعتبارات اسنادی

انواع شیوه های پرداخت در معاملات بین الملل با تكیه بر روش اعتبارات اسنادی  لزوم مبادلات جهانی از قرن

1396-8-4 0

بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران

بررسی ها نشان می دهد كه بازاریابی فرش دستباف در ایران به صورت علمی دنبال نمی شود و هنوز جنبه سنتی دا

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "