پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا
معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا

معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا

معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا،  دستورالعمل مالیاتی شماره ۵۱۶/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۱۱/ ۶/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی ( منظم به ۳ برگ پیوست آن ) در خصوص اجرای جزء ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در رابطه با اعمال نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و نیز استرداد ارزش افزوده پرداختی ناشی از صادرات ( برای عملکردهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ )
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1398-6-13
0 336

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "