اصلاحیه آیین نامه اجرایی
اصلاحیه آیین نامه اجرایی

خانه اصلاحیه آیین نامه اجرایی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی

اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.
اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) در یكصد و دهمین جلسه هیات عالی نظارت تایید و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ شد.
 
پیش از این، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با ارسال نامه ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه كسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی پیشنهاد كرده بود كه نصب صندوق مكانیزه فروش به عنوان یكی از شروط صدور و تمدید پروانه كسب برای صنوف تعیین شده و در آیین نامه گنجانده شود تا الزام نصب صندوق مكانیزه فروش در یك پروسه 5 ساله نظام یابد.

1396-8-4
0 33

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد