پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اعلام فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی
اعلام فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی

اعلام فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی

اعلام فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد:در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 6 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت محترم وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های ذیربط ذیلاً فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در این کارگروه تعیین شده است، ارائه می شود.

 

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1399-9-12
0 149

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "