پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی
تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی

تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی در سامانه صدور پروانه

 

مدیر كل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 112069/665 مورخ 13/7/1395 را خطاب به مدیر عامل محترم كلیه شركتهای دارویی (تولید كننده ، وارد كننده) به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت پروانه های ثبتی صدور پروانه

پیرو نامه شماره 60220/665  مورخ 9/4/1395 و عطف به مصوبات قبلی شورای فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو و با عنایت به راه اندازی سامانه صدور پروانه ها به آدرس irc.fda.gov.ir مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ورود و تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی خود اقدام، تا كلیه پروانه ها طبق فرمت جدید صادر گردد. بدیهی است صدور پروانه های جدید منوط به تكمیل اطلاعات پروانه های قبلی و تایید این اداره كل می باشد. در ضمن تصویر آخرین پروانه یا مجوز موقت قبلی محصول نیز در قسمت مربوطه  می بایست اسكن شود. همچنین در صورت عدم پیاده سازی TTAC و شناسه گذاری فرآورده های دارویی، این اداره از پذیرفتن هرگونه درخواست ثبت و صدور پروانه جدید معذور است.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 624

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "