پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
فهرست شركت های بازرسی مورد تایید
فهرست شركت های بازرسی مورد تایید

فهرست شركت های بازرسی مورد تایید

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور

 

مدیر كل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكی بخشنامه شماره 52048/675 مورخ 29/3/1395 را خطاب به انجمن واردكنندگان مواد غذایی و انجمن واردكنندگان مواد آرایشی و بهداشتی به شرح زیر اعلام نموده است:

احتراما فهرست شركت های بازرسی مورد تایید این اداره كل  جهت ممیزی كارخانه های تولیدی خارج از كشور به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد.

بخشنامه بهداشت
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 616

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "