پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تصویب نامه هیات وزیران
تصویب نامه هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 73850/53356 مورخ 18/6/1395 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه به شرح زیر اعلام نموده است:

 مركز توسعه تجارت الكترونیكی

هیات وزیران در جلسه 17/6/1395 به پیشنهاد شماره 102830/60 مورخ 4/5/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشاركت (كنسرسیوم) زیر ساخت كلید عمومی آسیا – مصوب 1395 -.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 465

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "