پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا
تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا

تصویب نامه هیات وزیران در مورد تعیین مركز توسعه تجارت الكترونیكی به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مشاركت ( كنسرسیوم ) زیر ساخت كلید عمومی آسیا

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 73850/53356 مورخ 18/6/1395 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه به شرح زیر اعلام نموده است:

 مركز توسعه تجارت الكترونیكی

هیات وزیران در جلسه 17/6/1395 به پیشنهاد شماره 102830/60 مورخ 4/5/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشاركت (كنسرسیوم) زیر ساخت كلید عمومی آسیا – مصوب 1395 -.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 381

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "