پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
تعرفه های منتقل شده از جهاد به بازرگانی
تعرفه های منتقل شده از جهاد به بازرگانی

تعرفه های منتقل شده از جهاد به بازرگانی

تعرفه های منتقل شده از جهاد به بازرگانی

مجوز ارزي 116 كد تعرفه فوق به دفتر خدمات بازرگاني منتقل شده و مجوز ارزي مابقي كد تعرفه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي، كماكان براي همان وزارتخانه ارسال مي‌شود. انتقال مجوز ارزي كدهاي ديگر به دفتر خدمات بازرگاني، منوط به توافق وزارت جهاد و دفتر مزبور و ارسال نتيجه توافق اين دو نهاد به دفتر مقررات صادرات و واردات است.

دانلود فهرست تعرفه ها

نویسنده: س. ماهرویی / تاریخ: 1398-5-16
0 169

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "