راه اندازی  پیش اظهاری ارزش
راه اندازی پیش اظهاری ارزش

راه اندازی پیش اظهاری ارزش

پیش اظهاری ارزش راه اندازی شد.

در راستای تسهیل هر چه بیشتر تجارت و انجام فرآیند های گمركی خدمتی نو از گمرك جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است تا بتوان ارزش و تعرفه ی كالا را قبل از شروع فرایند های گمركی تعیین كرد.

شما میتوانید جهت تعیین ارزش كالای وارداتی خود قبل از ورود كالا به كشور اقدام به ثبت اطلاعات مربوطه و ارسال به كارشناسان ارزش گمرك ایران نمایید تا شناسه ارزش كالای شما قبل از رسیدن كالا به گمرك داخل كشور در سامانه جستجوی شناسه ارزش به آدرس epl.irica.ir/TscViewPage قرار گیرد.

جهت آشنایی با نحوه پیش اظهاری ارزش فایل آموزشی موجود در زیر این پست را مطالعه نمایید.

دانلود فایل پیوست

1396-8-4
0 126

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "