معافیت کاغذ از عوارض واردات
معافیت کاغذ از عوارض واردات

خانه معافیت کاغذ از عوارض واردات

معافیت کاغذ از عوارض واردات

معافیت کاغذ از عوارض واردات

واردات و عرضه انواع کاغذکه تنها به منظور نوشتن چاپ، تحریر و مطبوعات و دفاتر تحریر به کار می روند ، از پرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف گردیده است.

 

 

 

 

1396-10-5
0 47

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد