پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
معافیت کاغذ از عوارض واردات
معافیت کاغذ از عوارض واردات

معافیت کاغذ از عوارض واردات

معافیت کاغذ از عوارض واردات

واردات و عرضه انواع کاغذکه تنها به منظور نوشتن چاپ، تحریر و مطبوعات و دفاتر تحریر به کار می روند ، از پرداخت مالیات و عوارض مذکور معاف گردیده است.

 

 

 

 

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-10-5
0 953

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "