پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تعرفه ضد دامپینگ واردات مواد شیمیایی
تعرفه ضد دامپینگ واردات مواد شیمیایی

تعرفه ضد دامپینگ واردات مواد شیمیایی

هند تعرفه ضد دامپینگ بر واردات مواد شیمیایی از ایران در این کشور را وضع كرد

اداره درآمدهای دولت هند تعرفه ضد دامپینگ 168.76 دلاری بر واردات هر تن مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نساجی از 5 كشور از جمله ایران و چین وضع كرد.
اداره درآمدهای دولت هند تعرفه ضد دامپینگ 168.76 دلاری بر واردات هر تن مواد شیمیایی مورد استفاده در صنعت نساجی از 5 كشور از جمله ایران و چین وضع كرده تا از این طریق از تولید كنندگان داخلی این كشور حمایت نماید.
شركت های پی تی ای ایندیا و ریلاینس اینداستریز به صورت مشترك با ارائه درخواستی خواستار انجام یك تحقیق ضد دامپینگ توسط دولت هند شده بودند.
بر اساس بیانیه صادر شده از سوی دفتر مركزمالیات غیرمستقیم و گمركات هند، این مالیات وارداتی محدود كننده برای مدت 4 سال و به درخواست بخش ضد دامپینگ و تعرفه های هماهنگ اداره درآمدهای هند برقرار شده است.
بدین ترتیب، واردات این ماده شیمیایی از 5 كشور ایران، چین، اندونزی، مالزی و تایوان، مشمكول تعرفه ضد دامپینگ 83.08 دلاری تا 168.76 دلاری در ازای هر تن خواهد بود.
در دسامبر سال گذشته، اداره درآمدهای هند تعرفه های ضد دامپینگ موقتی را در زمینه واردات اعمال كرده بود.
بخش ضد دامپینگ و تعرفه های هماهنگ اداره درآمدهای هند پس از انجام تحقیقات لازم دریافته كه ماده شیمیایی «اسید ترفتالیك پالایش شده» از 5 كشور مورد اشاره به قیمتی پایین تر از قیمت عادی وارد هند می شده است. بدین منظور و برای جلوگیری از آسیب دیدن صنعت داخلی هند، بر واردات این ماده تعرفه گمركی ضد دامپینگ اعمال خواهد شد.
كشورها تحقیقات ضد دامپینگ را بدین منظور انجام می دهند تا مشخص شود كه آیا واردات كالاها با قیمت پایین تر موجب آسیب دیدن صنایع داخلی می شود یا نه.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 508

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "