پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
قالب طرح تهاتر
قالب طرح تهاتر

قالب طرح تهاتر

پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است

مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است.

ابوالفضل شكوری پیش از ظهر چهارشنبه با اشاره به تمدید مهلت تعیین شده برای استفاده از طرح تهاتر و بیمه باغات كشاورزی آذربایجان شرقی تا پایان بهمن سالجاری اظهار داشت: آذربایجان شرقی یكی از پر خطرترین مناطق كشور از حیث خسارت عوامل غیر مترقبه چون سرمازدگی، تگرگ، سیل و نظایر آن به باغات است، همین امر توجه به بیمه باغات و اراضی را ضروری می سازد.

وی از بیمه گزاران و باغداران استان خواست ضمن استفاده از طرح تهاتر نسبت به بیمه باغات خود تا پایان بهمن سالجاری اقدام كنند و افزود: این اقدام نقش مهمی جلوگیری و یا جبران ضرر و زیان باغداران در صورت بروز خسارت به اراضی و باغات آنان در اثر عوامل غیر مترقبه و بلایای طبیعی خواهد داشت.

مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی در پایان تاكید كرد: طبق این طرح دولت میزان سهم كشاورز را از محل غرامت پرداخت نموده و مابقی را بصورت نقد پرداخت می كند.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 492

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "