پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است
پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است

پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است

مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پایان بهمن آخرین مهلت بیمه باغات كشاورزی در قالب طرح تهاتر است.

ابوالفضل شكوری پیش از ظهر چهارشنبه با اشاره به تمدید مهلت تعیین شده برای استفاده از طرح تهاتر و بیمه باغات كشاورزی آذربایجان شرقی تا پایان بهمن سالجاری اظهار داشت: آذربایجان شرقی یكی از پر خطرترین مناطق كشور از حیث خسارت عوامل غیر مترقبه چون سرمازدگی، تگرگ، سیل و نظایر آن به باغات است، همین امر توجه به بیمه باغات و اراضی را ضروری می سازد.

وی از بیمه گزاران و باغداران استان خواست ضمن استفاده از طرح تهاتر نسبت به بیمه باغات خود تا پایان بهمن سالجاری اقدام كنند و افزود: این اقدام نقش مهمی جلوگیری و یا جبران ضرر و زیان باغداران در صورت بروز خسارت به اراضی و باغات آنان در اثر عوامل غیر مترقبه و بلایای طبیعی خواهد داشت.

مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی آذربایجان شرقی در پایان تاكید كرد: طبق این طرح دولت میزان سهم كشاورز را از محل غرامت پرداخت نموده و مابقی را بصورت نقد پرداخت می كند.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 432

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "