مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)

تعاریف و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600) مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارا

1396-8-4 0

انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها 1- (CY/CY (Container Yard: از آن به سرویس « در تا در» نیز یاد می شو

1396-8-4 0

اسناد حمل خاص

اسناد حمل خاص سیاهه گواهی شده (Certified Invoice) : عبارتست از فاكتوری كه در آن فروشنده گواهی نموده

1396-8-4 0

دانش بازرگانی

دانش بازرگانی دانش بازرگانی : زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت

1396-8-4 0

روش های پرداخت در بازرگانی بین المللی

روش های پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات تجاری بین المللی وجهی كه فروشنده در مقابل دریافت آن

1396-8-4 0

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یكی از عناصر عمده در پیوند د

1396-8-4 0

معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی

معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی ؛ كشورها به طور روزافزون به

1396-8-4 0

ایران كد

ایران كد به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 97 قانون تجارت الكترو

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ