پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)

تعاریف و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)

 كاربرد مقررات  : Application of UCP مقررات متحدالشكل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شمار

1396-8-4 0

انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

1- (CY/CY (Container Yard: از آن به سرویس « در تا در» نیز یاد می شود. در این روش كانتینرها در محل كا

1396-8-4 0

اسناد حمل خاص

سیاهه گواهی شده (Certified Invoice) : عبارتست از فاكتوری كه در آن فروشنده گواهی نموده كه الف) كالا ط

1396-8-4 0

دانش بازرگانی

دانش بازرگانی زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به

1396-8-4 0

روش های پرداخت در بازرگانی بین المللی

در معاملات تجاری بین المللی وجهی كه فروشنده در مقابل دریافت آن مالكیت كالا را به خریدار انتقال می ده

1396-8-4 0

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یكی از عناصر عمده در پیوند د

1396-8-4 0

معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی

معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی كشورها به طور روزافزون به اجرای روشهای تعیین ارزش كالابرای دریاف

1396-8-4 0

ایران كد

ایران كد به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 97 قانون تجارت الكترو

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "