پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

تعاریف و مقررات

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یكی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی كشورها و بویژه جوام

1396-8-4 0

معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی

كشورها به طور روزافزون به اجرای روشهای تعیین ارزش كالابرای دریافت حقوق گمركی متمایل می شوند. مضاف بر

1396-8-4 0

ایران كد

به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 97 قانون تجارت الكترونیكی مصوب

1396-8-4 0

رویه‌های گمركی

كالای وارده به قلمرو گمركی را می‌توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد: الف ـ ورود قطعیب ـ ورود مو

1396-8-4 0

حقوق مودیان در قوانین مالیاتی

حقوق مودیان در قوانین مالیاتی : بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است كه دولت موظف به تحقق آنها م

1396-8-4 0

مناطق آزاد تجاری

با این كه تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد كه تعریف بانك جهانی تعریف كامل ت

1396-8-4 0

معافیت مالیاتی

منظور از معافیت مالیاتی معافیتی پولی است كه درآمد قابل مالیات گیری را كم می‌كند. وضعیت معاف از مالیا

1396-8-4 0

تعریف شهرك صنعتی

شهرك صنعتی (به انگلیسی: Industrial Estate یا Industrial park) به شهركی در فاصله حداقل 20 كیلومتری از

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "