پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

تعاریف و مقررات

انواع مختلف سرویس دهی فورواردرها

1- (CY/CY (Container Yard: از آن به سرویس « در تا در» نیز یاد می شود. در این روش كانتینرها در محل كا

1396-8-4 0

اسناد حمل خاص

سیاهه گواهی شده (Certified Invoice) : عبارتست از فاكتوری كه در آن فروشنده گواهی نموده كه الف) كالا ط

1396-8-4 0

دانش بازرگانی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

1396-8-4 0

روش های پرداخت در بازرگانی بین المللی

در معاملات تجاری بین المللی وجهی كه فروشنده در مقابل دریافت آن مالكیت كالا را به خریدار انتقال می ده

1396-8-4 0

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یكی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی كشورها و بویژه جوام

1396-8-4 0

معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی

كشورها به طور روزافزون به اجرای روشهای تعیین ارزش كالابرای دریافت حقوق گمركی متمایل می شوند. مضاف بر

1396-8-4 0

ایران كد

به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 97 قانون تجارت الكترونیكی مصوب

1396-8-4 0

رویه‌های گمركی

كالای وارده به قلمرو گمركی را می‌توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد: الف ـ ورود قطعیب ـ ورود مو

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "