پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
رویه‌های گمركی

تعاریف و مقررات

رویه‌های گمركی

كالای وارده به قلمرو گمركی را می‌توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد: الف ـ ورود قطعی ب ـ ورود م

1396-8-4 0

حقوق مودیان در قوانین مالیاتی

حقوق مودیان در قوانین مالیاتی بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است كه دولت موظف به تحقق آنها می

1396-8-4 0

مناطق آزاد تجاری

با این كه تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد كه تعریف بانك جهانی تعریف كامل ت

1396-8-4 0

تعریف شهرك صنعتی

شهرك صنعتی (به انگلیسی: Industrial Estate یا Industrial park) به شهركی در فاصله حداقل 20 كیلومتری از

1396-8-4 0

قاچاق كالا چیست ؟

قاچاق چیزی است كه ورود آن به كشور یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد به صورت مشخص به

1396-8-4 0

تعریف واردات

واردات ، به كالاهایی كه در كشور یا كشورهایی ساخته و یا فراهم شده و از راه تجاری به یك كشور دیگر وارد

1396-8-4 0

آموزش تجارت خارجی

آموزش تجارت خارجی روش‌های خرید كالا روش‌های خرید كالا براساس اینكوترمز 2000 به شرح زیر است : (EXW) ت

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "