پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
اصلاحیه عوارض فوب کالا
اصلاحیه عوارض فوب کالا

اصلاحیه عوارض فوب کالا

مصوبه دریافت عوارض فوب کالا اصلاح شد، هیات وزیران در جلسه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد اتاق تهران و به منظور حل مشکل واردکنندگان دارو، مواد اولیه و مواد بیولوژیک و بسته‌بندی و تجهیزات دامپزشکی و لوازم آزمایشگاهی در زمینه دریافت اخذ عوارض در زمان ثبت سفارش کالا، تصویب‌نامه مربوط به دریافت عوارض فوب کالا را اصلاح کرد.

( فوب کالا چیست؟ FOB (مخفف اصطلاح Free On Board): تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.)

مطابق این تصمیم، تعرفه‌های مربوط به تولیدات، واردات و کنترل کیفیت دارو شامل هر قلم، مواد اولیه و مواد بیولوژیک و بسته‌بندی و تجهیزات دامپزشکی و لوازم آزمایشگاهی (قیمت فوب) به میزان ۱.۶۵٪ مبلغ فوب در مرحله ترخیص کالا از گمرک اخذ می‌شود. در بسیاری از موارد واردات کالا‌های ثبت شده به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، تامین و انتقال ارز، محدودیت زمانی مجوز‌های صادره و غیره امکان‌پذیر نبوده و در بخش عمده‌ای از موارد، عملیات تجاری منتهی به واردات کالا به کشور نشده اما عوارض یادشده در مرحله ثبت سفارش کالا دریافت شده است.

نویسنده: س. ماهرویی / تاریخ: 1398-11-29
0 112

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "