پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین
شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین

شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص شرایط قرنطینه ای : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 42455/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات آناناس از فیلیپین

به پیوست تصویر نامه شماره 2444/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهاد كشاورزی به همراه یك برگ شرایط قرنطینه ای واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین جهت اطلاع واقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.

  یادآور می شود متن نامه شماره 2444/502/95 مورخ 24/6/1395 مدیر كل وزارت جهاد كشاورزی به شرح زیر است: به پیوست تصویرنامه شماره 730/12896 مورخ 26/5/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه واردات میوه آناناس از كشور فیلیپین به استحضار می رساند.

واردات محصول فوق از كشور مذكور كماكان در فهرست كالاهای باریسك قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی و رعایت شرایط اعلامی كه به پیوست اعلام می گردد

همچنین بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمایند موارد مد نظر جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 642

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "