پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بخشنامه در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی
بخشنامه در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی

بخشنامه در مورد تعرفه های مشمول ارز متقاضی

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره35663/210/94 مورخ 10/6/1394 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها به شرح زیر اعلام نموده است:

به اطلاع می رساند تعرفه های مشمول ارز متقاضی به شرح جدول ذیل می باشد. لازم به ذكر است تعرفه های موصوف قابلیت استفاده از ارز سیستم بانكی را ندارد و ثبت سفارش آنها صرفا از محل ارز متقاضی امكان پذیر است، لذا از تاریخ 3/6/1394 اختصاص ارز مبادله ای به هر میزان به منظور واردات تعرفه های مذكور ممنوع می باشد.

تعرفه های ذیل مشمول ارز متقاضی می گردند

ردیف شماره تعرفه شرح كالا توضیحات
1 4804100 سفید نشده
2 48041900 سایر
3 48051100 كاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی
4 48051210 كاغذ تولید شده ازحداقل 50% خمیر بكر (VIRGIN PULP)
5 48051290 سایر
6 48051910 كاغذ تولید شده ازحداقل 20% خمیر بكر (VIRGIN PULP)
7 48051990 سایر
8 48052410 كاغذ تولید شده از 20% خمیر بكر (VIRGIN PULP)
9 48052490 سایر
10 48052510 كاغذ تولید شده از 20% خمیر بكر (VIRGIN PULP)
11 48052590

سایر

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 620

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "