پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه شماره 168837
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه شماره 168837

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه شماره 168837

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ

مدیر كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه شماره 82073/210/94 مورخ 26/12/1394 را خطاب به مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر مصوبه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هیات وزیران در خصوص زمان اجرای برخی از ردیف تعرفه های تصویب نامه شماره 132600/ت 52703 هـ مورخ 12/10/1394 از ابتدای سال 1394 با رعایت حقوق مكتسبه اشخاص، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 836

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "