پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان
اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان

اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان

 

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان جهت تغییر سطوح فعالیت شركت های توزیعی تجهیزات پزشكی

بخشنامه بهداشت در رابطه با تجهیزات پزشكی

مدیر كل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 95704/664 مورخ 13/6/1395 را خطاب به مدیر عامل، مسئول فنی كلیه شركت های تولیدكننده، واردكننده و توزیع كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:
به منظور تسهیل و تسریع در امور تغییر سطح فعالیت های شركت های توزیعی، تغییراتی در سامانه نظارت بر توزیع كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشكی اعمال گردید. از این پس بعد از معرفی مسئول فنی در سامانه و تایید الكترونیكی آن توسط اداره مهندسی و نگهداری این اداره كل، سامانه بصورت خودكار با تایید شدن مسئول فنی، سطح یك را برای سطوح فعالیت شركت فعال می نماید. لازم به ذكر است با اعمال این امكان، دیگر نیاز به ارسال و ثبت نامه فیزیكی درخواست ویرایش سطح فعالیت در دبیرخانه این اداره كل توسط شركت ها نمی باشد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 846

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "