پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها
انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها

انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها از سامانه IMED به سامانه TTAC

مدیركل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 97427/664 مورخ 15/6/1395 را خطاب به مدیر عامل، ناظر فنی كلیه شركتهای تولید كننده و وارد كننده تجهیزات پزشكی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه بهداشت
با توجه به اعمال تغییرات جدید در سامانه های شناسنامه شركتها در این اداره كل و انتقال فرم اطلاعات عمومی(فرم الف) از سامانه IMED به سامانه TTAC سازمان غذا و دارو، به اطلاع می رساند جهت ویرایش نام و اطلاعات مربوط به مدیرعامل، می بایست با مراجعه به سامانه TTACاقدام نمایید و دیگر نیازی به ثبت نامه فیزیكی ویرایش اطلاعات در این خصوص در واحد اسناد و مكاتبات اداری این اداره كل نمی باشد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 569

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "