پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 

مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 227876/94/73 مورخ 28/11/1394 را خطاب به گمركات اجرایی مستقر درمناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو نامه بخشنامه شماره 151139/94/261 مورخ12/8/94 موضوع اصلاحیه ماده 11 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و در اجرای تبصره 5 ذیل ماده 11 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، شایسته است با برگزاری جلسه مشترك با مسئولین سازمان عامل منطقه، نسبت به تبیین موضوع لزوم صدور دو نوع قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق ( قبض انبار عادی و قبض انبار منطقه) اقدام نمایند تا متعاقب اجرای مراتب از سوی منطقه و جدا نمودن قبض انبارهای عادی از قبض انبارهای منطقه، امكان اجرای تبصره قانونی اشاره شده مهیا گردد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 706

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "