پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده
نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده

نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 227876/94/73 مورخ 28/11/1394 را خطاب به گمركات اجرایی مستقر درمناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو نامه بخشنامه شماره 151139/94/261 مورخ12/8/94 موضوع اصلاحیه ماده 11 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و در اجرای تبصره 5 ذیل ماده 11 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، شایسته است با برگزاری جلسه مشترك با مسئولین سازمان عامل منطقه، نسبت به تبیین موضوع لزوم صدور دو نوع قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق ( قبض انبار عادی و قبض انبار منطقه) اقدام نمایند تا متعاقب اجرای مراتب از سوی منطقه و جدا نمودن قبض انبارهای عادی از قبض انبارهای منطقه، امكان اجرای تبصره قانونی اشاره شده مهیا گردد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 838

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "