پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی
انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی

انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد پذیرش كلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 67473/134 را به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو بخشنامه شماره 51204 مورخ 22/3/95 این دفتر با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 47112/95/1 مورخ 16/3/95 ریاست كل محترم ، به منظور دسترسی به گمرك دیجیتال و راه اندازی و توسعه سامانه یكپارچه الكترونیكی گمركی و استقرار كامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، دستور فرمایید ضمن اجرای مفاد بخشنامه شماره 9024/95 مورخ 23/1 /95 نسبت به پذیرش كلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی و در خصوص حذف فیزیكی اسناد به قید فوریت اقدام نمایند . همچنین لازم به ذكر است دقت شود تا اسناد لازم جهت انجام تشریفات گمركی ( مذكوردر ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی) درسیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی به درستی اسكن ومنضم به اظهارنامه الكترونیكی شده و هرگونه ظهر نویسی و یادداشت های مرتبط بصورت سیستمی در اظهارنامه های الكترونیكی ثبت گردد به نحوی كه در سامانه جامع امور گمركی قابل رویت باشد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 482

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "