پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی
اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی

اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی برای محموله هایی كه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت كالا می باشند

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 228053/403 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 33944/93 مورخ 29/2/ 93موضوع ماده 16 دستورالعمل اصلاحی ستاد به پیوست تصاویر نامه های شماره 69218 مورخ 15/10/94دفتر ارزیابی كیفیت كالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران و نامه شماره 4334/94/ص مورخ 2/10/1394 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا وارز موضوع نحوه محاسبه مبلغ مابه التفاوت درصد مواد سوبسید دار خارج از ماهیت موجود در محموله اظهاری (موضوع ماده 16 دستور العمل اصلاحی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز) ارسال و اعلام میدارد در صورتیكه مطابق اظهار نظر قطعی كارگروه فنی استاندارد نمونه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت كالا و مطابقت آنرا با اظهار صاحب كالا تائید نماید مطابق مفاد نامه های صدرالذكر مابه التفاوت مربوطه از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی محاسبه واخذمی گردد. بدیهی است مبنای ارزش صادراتی این محموله ها جهت محاسبه ما به التفاوت تعیین شده بر اساس نرخ بین المللی ( به روز زمان اظهار)اعلام شده در سامانه دفتر تعیین ارزش می باشد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 631

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "