پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم
نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم

نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم

مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكورخرید تضمینی گندم

نظر به اینكه در تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 عبارت “مبلغ بیست و نه هزار و پانصد میلیارد (29500000000000)” به صورت عبارت “مبلغ بیست و نه میلیارد و پانصد میلیون (29500000000)ریال” تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 539

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "