پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت حمل و نقل بین المللی
تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت حمل و نقل بین المللی

تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت حمل و نقل بین المللی

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت حمل و نقل بین المللی:  شورای اقتصاد مصوبه شماره 754660 مورخ 7/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

حمل و نقل بین المللی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 23/6/1395 درخواست شماره 02/100/22742  مورخ 20/5/1395 وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4/5/1395 شورای اقتصاد در خصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل كالا در كشور از شركت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل بررسی و مورد تصویب قرار داد.

-وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ) مكلف است تمامی مبالغ عوارض وصولی از ناوگان ایرانی و خارجی در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران را بعنوان بخشی از منابع پایدار به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری كل كشور واریز و بر اساس بودجه مصوب سالانه برای مصرف توسعه ، ایمن سازی، نگهداری و بهره برداری شبكه راه های كشور هزینه نماید.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 599

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "