پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
باد سنج (Anemometer)

استاندارد

باد سنج (Anemometer)

به نام ایزد یكتا تعریف باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer ) باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج

1396-8-4 0

زبری سنج (Roughness Tester)

به نام پروردگار زبری سنج( Roughness Tester ) مشخصات دقیق بافت سطحی به طور قابل چشمگیری اهمیت پیدا كر

1396-8-4 0

تراز لیزری(Level Laser)

به نام خدا تراز لیزری(Level Laser ) یكی از وسایل پركاربرد در ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی كه جهت ت

1396-8-4 0

ضخامت سنج التراسونیك(Ultrasonic thickness gauge)

به نام ایزد یكتا ضخامت سنج اولتراسونیك( Ultrasonic thickness gauge) مقدمه: یكی از تجهیزات مربوط به ت

1396-8-4 0

اندازه گیری چگالی(Measurement Density)

به نام خدا اندازه گیری چگالی Density چگالی به عنوان جرم در واحد حجم تعریف می شود. چگالی نسبی اندازه

1396-8-4 0

پمپهای هیدرولیكی

پمپ های چرخ دنده داخلی (Internal Gear Pumps) پمپ دنده داخلی نیز دو چرخ دنده دارد، اما چرخ دنده كوچكت

1396-8-4 0

نشت یاب گاز(Gas Leakage Detector)

به نام خدا نشت یاب گاز (Gas Leakage Detector ) چیست و كاربرد آن؟ یكی از ابزارهایی كه جهت آشكارسازی ح

1396-8-4 0

هازوپ (HAZOP)

هازوپ (HAZOP) كلیه عملیات اقتصادی منجمله فعالیت های صنعتی نیازمند الزاماتی است كه قصور از هر كدام آن

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "