ضخامت سنج التراسونیك(Ultrasonic thickness gauge)

استاندارد

خانه مقالات استاندارد

ضخامت سنج التراسونیك(Ultrasonic thickness gauge)

به نام ایزد یكتا ضخامت سنج اولتراسونیك( Ultrasonic thickness gauge) مقدمه: یكی از تجهیزات مربوط به ت

1396-8-4 0

اندازه گیری چگالی(Measurement Density)

به نام خدا اندازه گیری چگالی Density چگالی به عنوان جرم در واحد حجم تعریف می شود. چگالی نسبی اندازه

1396-8-4 0

پمپهای هیدرولیكی

پمپ های چرخ دنده داخلی (Internal Gear Pumps) پمپ دنده داخلی نیز دو چرخ دنده دارد، اما چرخ دنده كوچكت

1396-8-4 0

نشت یاب گاز(Gas Leakage Detector)

به نام خدا نشت یاب گاز (Gas Leakage Detector ) چیست و كاربرد آن؟ یكی از ابزارهایی كه جهت آشكارسازی ح

1396-8-4 0

هازوپ (HAZOP)

هازوپ (HAZOP) كلیه عملیات اقتصادی منجمله فعالیت های صنعتی نیازمند الزاماتی است كه قصور از هر كدام آن

1396-8-4 0

34 فراورده غذایی نشان استاندارد گرفت

34 فراورده در جلسات كمیته علایم اداره‌كل استاندارد استان تهران ، پروانه كاربرد علامت استاندارد اجبار

1396-8-4 0

فهرست خودروهاي سبك وارداتي داراي تاييد نوع در سال 1395

فهرست خودروهای سبك وارداتی دارای تایید نوع در سال 1395 

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد