پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
صوت سنج ( Sound Level Meter)

استاندارد

صوت سنج ( Sound Level Meter)

به نام خدا صوت سنج (صدا سنج sound level meter)چیست؟ اجزای سازنده صوت سنج كدامند؟   تعریف صوت سنج یا

1396-8-4 0

ترمومتر مادون قرمز (Infrared Thermometer)

به نام خدا ترمومتر مادون قرمز یا IR چیست؟ سنسورهای غیرتماسی دما چیست؟ ارتباط امواج مادون قرمز و اندا

1396-8-4 0

ویدئو بروسكوپ،دوربین بازرسی(Video Borescope)

به نام پروردگار ویدئو بروسكوپ/ فایبر اسكوپ/دوربین بازرسی (Video Borescope)چیست؟ كاربرد ویدئو بروسكوپ

1396-8-4 0

متر لیزری (Laser Meter)

به نام خدا متر لیزری/فاصله سنج لیزری چیست؟   یكی از وسایل كاربردی، دقیق با كاربری آسان متر لیزری/فاص

1396-8-4 0

فلو متر(Flow meter)

به نام خدا فلومتر (جریان سنج)   فلو متر یا دبی سنج (flow meter) وسیله ایست كه حجم مواد عبوری را نسبت

1396-8-4 0

دبی سنج گردابی (Vortex Flowmeter)

به نام خدا دبی سنج گردابی(Vortex-flowmeter) چیست؟ در مقاله قبل در خصوص انواع دبی سنج و نحوه عملكرد آ

1396-8-4 0

باد سنج (Anemometer)

به نام ایزد یكتا تعریف باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer ) باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج

1396-8-4 0

زبری سنج (Roughness Tester)

به نام پروردگار زبری سنج( Roughness Tester ) مشخصات دقیق بافت سطحی به طور قابل چشمگیری اهمیت پیدا كر

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "