ترمومتر مادون قرمز (Infrared Thermometer)

استاندارد

خانه مقالات استاندارد

ترمومتر مادون قرمز (Infrared Thermometer)

به نام خدا ترمومتر مادون قرمز یا IR چیست؟ سنسورهای غیرتماسی دما چیست؟ ارتباط امواج مادون قرمز و اندا

1396-8-4 0

ویدئو بروسكوپ،دوربین بازرسی(Video Borescope)

به نام پروردگار ویدئو بروسكوپ/ فایبر اسكوپ/دوربین بازرسی (Video Borescope)چیست؟ كاربرد ویدئو بروسكوپ

1396-8-4 0

متر لیزری (Laser Meter)

به نام خدا متر لیزری/فاصله سنج لیزری چیست؟   یكی از وسایل كاربردی، دقیق با كاربری آسان متر لیزری/فاص

1396-8-4 0

فلو متر(Flow meter)

به نام خدا فلومتر (جریان سنج)   فلو متر یا دبی سنج (flow meter) وسیله ایست كه حجم مواد عبوری را نسبت

1396-8-4 0

دبی سنج گردابی (Vortex Flowmeter)

به نام خدا دبی سنج گردابی(Vortex-flowmeter) چیست؟ در مقاله قبل در خصوص انواع دبی سنج و نحوه عملكرد آ

1396-8-4 0

باد سنج (Anemometer)

به نام ایزد یكتا تعریف باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer ) باد سنج یا انمومتر ( سرعت سنج

1396-8-4 0

زبری سنج (Roughness Tester)

به نام پروردگار زبری سنج( Roughness Tester ) مشخصات دقیق بافت سطحی به طور قابل چشمگیری اهمیت پیدا كر

1396-8-4 0

تراز لیزری(Level Laser)

به نام خدا تراز لیزری(Level Laser ) یكی از وسایل پركاربرد در ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی كه جهت ت

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد