پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
IP چیست؟

استاندارد

IP چیست؟

 IPیا International Protection كلمه IP به چه معناست؟ براساس استاندارد 2868 ایران و   IEC529  درجه حف

1396-8-4 0

گیج فشار

گیج فشار (Pressure Gauge) از جمله مهمترین كمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، كمیت فشار می

1396-8-4 0

خوردگی و مشكلات آن در فلزات

خوردگی و مشكلات آن در فلزات مقدمه  خسارتهای ناشی از خوردگی در صنایع شیمیایی و نفت و گاز، اخیراً به م

1396-8-4 0

مقدمه آشنایی با Piping

مقدماتی بر اصول پایپینگ (Preliminary Piping) لوله كشی در زمینه های مختلف صنعتی كاربرد دارد مثلا در ك

1396-8-4 0

كاویتاسیون در پمپها

پدیده كاویتاسیون (Cavitation) در پمپ ها : در یك سیستم هیدرولیكی با افزایش سرعت سیال،فشار منطقه ای پا

1396-8-4 0

مقدمه ای بر بازرسی جرثقیلها

به نام خدا مقدمه ای بر بازرسی فنی جرثقیلها                           *مقدمه اهمیت استفاده از جرثقیل

1396-8-4 0

Orifice Plate(اریفیس پلیت)

به نام خدا ?What’s the Orifice Plate محبوبترین و متداول ترین وسیله اندازه گیری جریان می باشد. اساس ك

1396-8-4 0

Control Valve(كنترل ولو)

به نام خدا مقدمه : براساس تعریف ثبت شده در استاندارد ISA-S75.05 شیر كنترل (CONTROL VALVE) ابزاری است

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "