پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
نصب كپسونهای گاز غیر استاندارد بر روی خودروها

استاندارد

نصب كپسونهای گاز غیر استاندارد بر روی خودروها

خودروهای گازسوز غیراستاندارد؛ بمبهای متحرك    روزانه خودروهای گاز سوز زیادی در سطح كشور تردد می كنند

1396-8-4 0

IP چیست؟

 IPیا International Protection كلمه IP به چه معناست؟ براساس استاندارد 2868 ایران و   IEC529  درجه حف

1396-8-4 0

گیج فشار

گیج فشار (Pressure Gauge) از جمله مهمترین كمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، كمیت فشار می

1396-8-4 0

خوردگی و مشكلات آن در فلزات

خوردگی و مشكلات آن در فلزات مقدمه  خسارتهای ناشی از خوردگی در صنایع شیمیایی و نفت و گاز، اخیراً به م

1396-8-4 0

مقدمه آشنایی با Piping

مقدماتی بر اصول پایپینگ (Preliminary Piping) لوله كشی در زمینه های مختلف صنعتی كاربرد دارد مثلا در ك

1396-8-4 0

كاویتاسیون در پمپها

پدیده كاویتاسیون (Cavitation) در پمپ ها : در یك سیستم هیدرولیكی با افزایش سرعت سیال،فشار منطقه ای پا

1396-8-4 0

مقدمه ای بر بازرسی جرثقیلها

به نام خدا مقدمه ای بر بازرسی فنی جرثقیلها                           *مقدمه اهمیت استفاده از جرثقیل

1396-8-4 0

Orifice Plate(اریفیس پلیت)

به نام خدا ?What’s the Orifice Plate محبوبترین و متداول ترین وسیله اندازه گیری جریان می باشد. اساس ك

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "