پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
گیج فشار

استاندارد

گیج فشار

به نام خدا گیج فشار (Pressure Gauge) از جمله مهمترین كمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، كم

1396-8-4 0

خوردگی و مشكلات آن در فلزات

به نام خدا خوردگی و مشكلات آن در فلزات مقدمه  خسارتهای ناشی از خوردگی در صنایع شیمیایی و نفت و گاز،

1396-8-4 0

مقدمه آشنایی با Piping

به نام حق تعالی مقدماتی بر اصول پایپینگ (Preliminary Piping) لوله كشی در زمینه های مختلف صنعتی كاربر

1396-8-4 0

كاویتاسیون در پمپها

به نام حق تعالی پدیده كاویتاسیون (Cavitation) در پمپها : در یك سیستم هیدرولیكی با افزایش سرعت سیال،ف

1396-8-4 0

مقدمه ای بر بازرسی جرثقیلها

به نام خدا مقدمه ای بر بازرسی فنی جرثقیلها                           *مقدمه اهمیت استفاده از جرثقیل

1396-8-4 0

Orifice Plate(اریفیس پلیت)

به نام خدا ?What’s the Orifice Plate   محبوبترین و متداول ترین وسیله اندازه گیری جریان می باشد. اساس

1396-8-4 0

Control Valve(كنترل ولو)

به نام خدا مقدمه : براساس تعریف ثبت شده در استاندارد ISA-S75.05 شیر كنترل (CONTROL VALVE) ابزاری است

1396-8-4 0

ترانسدیوسر و ترانسمیتر

به نام خدا ترانسدیوسر و ترانسمیتر چیست؟ ترانسدیوسر چیست؟ ترانسدیوسرها یا مبدلهای صنعتی برای تبدیل كم

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "