چرا جذابیت ورود خودروهای هیبریدی کاهش یافت؟

واردات

خانه مقالات واردات

چرا جذابیت ورود خودروهای هیبریدی کاهش یافت؟

سقف ۴۰هزار دلار برای واردات خودرو کارشناسی نیست و این سبب کاهش جذابیت واردات خودروهای هیبریدی می شود

1396-10-17 0

آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

1396-8-4 0

آخرین تغییرات اینكوترمز(Incoterms)

اینكو ترمز یك كلمه مركب است كه از تركیب سه كلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصط

1396-8-4 0

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

1396-8-4 0

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدیریت خرید و سفارشات خارجی مبادرت به امرصادرات و واردات به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی اس

1396-8-4 0

آشنایی با انواع مفاهیم اعتبارات اسنادی

  فاینانس(اعتبار اسنادی بلند مدت):  در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی

1396-8-4 0

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی تعریف اعتبارات  اسنادی به زبانی ساده :اعتبارات اسنادی تعهد مشروط توسط یك بانك به بانك

1396-8-4 0

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟   وجوهی كه در گمرك از كالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌

1396-8-4 0
1 2 3 6
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد