پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اعتبار اسنادی

واردات

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی تعریف اعتبارات  اسنادی به زبانی ساده : اعتبارات اسنادی تعهد مشروط توسط یك بانك به بانك

1396-8-4 0

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟   وجوهی كه در گمرك از كالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌

1396-8-4 0

بازارچه های مرزی

بازارچه مرزی بازارچه‌های مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمركات مجاز به انجام

1396-8-4 0

انوانتر

صاحب كالا یا نماینده قانونی او حق دارد قبل از تسلیم اظهارنامه ، طبق تقاضای كتبی و ارائه اسناد مالكیت

1396-8-4 0

سوئیفت

سوئیفت سوئیفت (swift) انجمن ارتباط مالی بین بانكی بین‌المللی است كه از حروف اول عبارت “The Soc

1396-8-4 0

منطقه آزاد چیست؟

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی از مقررا

1396-8-4 0

قدم به قدم با واردات كالا

آیا فروشنده و تولید كننده كالای مورد نظرتان را در خارج از كشور می شناسید؟ جهت داشتن واردات پرسود و ب

1396-8-4 0

كارت بازرگانی

بادرت به امرصادرات و واردات به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنا

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "