پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
انوانتر

واردات

انوانتر

صاحب كالا یا نماینده قانونی او حق دارد قبل از تسلیم اظهارنامه ، طبق تقاضای كتبی و ارائه اسناد مالكیت

1396-8-4 0

سوئیفت

سوئیفت   سوئیفت (swift) انجمن ارتباط مالی بین بانكی بین‌المللی است كه از حروف اول عبارت “The S

1396-8-4 0

منطقه آزاد چیست؟

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی از مقررا

1396-8-4 0

قدم به قدم با واردات كالا

آیا فروشنده و تولید كننده كالای مورد نظرتان را در خارج از كشور می شناسید؟ جهت داشتن واردات پرسود و ب

1396-8-4 0

كارت بازرگانی

بادرت به امرصادرات و واردات به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنا

1396-8-4 0

بازرگانی خارجی واژه ها و اصطلاحات 1

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

1396-8-4 0

بازرگانی خارجی مفاهیم و اصطلاحات 2

5-واردات (Import) :واردات یعنی ورود كالا به قلمرو گمركی یك كشور كه انواع مختلفی دارد : الف- واردات ق

1396-8-4 0

سازمان جهانی تجارت WTO

سازمان جهانی تجارت كه از ابتدای سال 1995 میلادی برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جای

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "