پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
حذف سابقه و سقف برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید
حذف سابقه و سقف برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید

حذف سابقه و سقف برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید

حذف سابقه و سقف برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولیددولت به منظور تسهیل ثبت سفارش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید، سقف و سابقه بازرگانان برای واردات را لغو کرده و این موضوع از هفته گذشته عملیاتی شد.
شیوه ثبت‌سفارش واردات مواد اولیه تولیدی ها و واسطه‌ای تولید با منشا ارز صادراتی بر اساس تصمیمات دولت تغییر کرده است. بر این اساس، به منظور تسهیل ثبت سفارش ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشا ارز حاصل از صادرات، دولت تصمیم گرفته تا سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید را لغو کند.
این مقام مسئول افزود در نظام بانکی، تا پیش از این هر واردکننده کالایی مکلف بود تا قراردادی را با واحدهای تولیدی منعقد نماید، اما در شیوه جدید، این الزام برداشته شده و عقد قرارداد با واحد تولیدی، ضرورتی ندارد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1398-6-30
0 460

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "