پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریم
مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریم

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریم

مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریممصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریم و رسیدگی به ارزش کالاهای اساسی و ضروری

صورتجلسه تصمیمات بند 1 بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار جهت رفع مشکل عدم انطباق ارزش تعیین شده در ثبت‌سفارش با ارزش زمان اظهار کالاهای اساسی

15% بالاتر یا پایین تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری ملاک اقدام گمرک باشد تا از بروز بروکراسی و تشکیل غیر متعارف پرونده های بیش اظهاری و کم اظهاری جلوگیری گردد.

زمان اجرا از تاریخ 97/05/19  تا پایان تحریم ها

 

تشریح جزییات مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریم

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به پیشنهاد استقرار تیم کارشناسی دفتر ارزش در وزارت صنعت و تعامل نزدیک و کاربردی با این مرجع ، گفت: آماده‌ایم چارچوب ارزش اقلام مورد ثبت سفارش در زمان صدور و اخذ مجوز مربوطه، توسط این تیم کارشناسی چندجانبه تعیین شود.

با توجه به موضوع بررسی راهکارهای رفع مشکل عدم انطباق ارزش تعیین شده در مجوز ثبت سفارش با ارزش زمان اظهار کالاهای اساسی به گمرکات و مشکلات متأثر از این موضوع برای فعالین اقتصادی با توجه به مصوبات ابلاغی ستاد اقتصادی دولت توسط ریاست محترم جمهوری و تکالیف محوله از سوی ریاست محترم جمهوری مبنی بر رسیدگی و تأئید قیمت خرید کالاهای وارداتی در مرحلۀ ثبت سفارش ، مباحث مرتبط با مشکلات تأمین کالای ناشی از عدم امکان تسویۀ حساب ارزی توسط واردکنندگان علیرغم ترخیص کالا به دلیل اختلاف ارزش، ارزش مندرج در مجوز ثبت سفارش با ارزش های گمرکی مندرج در سامانۀ TSC و بروز پرونده های اختلافی متعدد در گمرک، موضوع در جلسۀ کمیتۀ کارگروه تنظیم بازار مطرح و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد: مطابق مصوبات جلسۀ کمیتۀ مذکور، مقرر شد دستگاههای مسئول ثبت سفارش کماکان کنترل های لازم را درخصوص بررسی و تأئید ارزش مندرج در پروفرما اینویس در زمان ثبت سفارش انجام بدهند.

وی افزود: برای رفع مشکل اجرائی بررسی ارزش از سوی گمرکات اجرائی کشور در زمان اظهار و بررسی ارزش گمرکی و از آنجا که ارزش مورد تأئید مراجع ذیربط مندرج در ثبت سفارش ملاک تأمین ارز از طرف بانک و اظهار به گمرک از سوی واردکنندگان می باشد، مقرر شد ارزش مورد بررسی گمرک با تلرانس حداکثر 15% بالاتر یا پایین تر از TSC برای کالاهای اساسی و ضروری، ملاک رسیدگی و اقدام گمرک واقع شود تا بدین وسیله از بروکراسی های زاید اداری و تشکیل غیر متعارف پرونده های بیش اظهاری و کم اظهاری جلوگیری شود.

معاون رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه زمان اجرای مصوبۀ فوق از 18/5/1397 تا پایان تحریم ها مقرر شده است و بیان این موضوع که گمرک ایران بلافاصله نسبت به ابلاغ موضوع به کلیۀ گمرکات اجرائی کشور اقدام خواهد نمود افزود: با اجرای مفاد این مصوبه بسیاری از پرونده های مفتوح در این زمینه که شائبه کم اظهاری یا بیش بود ارزش دربارۀ آنها متصور بوده رفع شده و گمرکات اجرائی نیز منبعد در رسیدگی های خود به ارزش اقلام اعلامی اظهارشده به گمرک، در خصوص مورد، وفق مفاد مصوبه مزبور اقدام خواهد کرد.

وی گفت : علیرغم اینکه وفق مفاد قانون امورگمرکی و آئین نامۀ اجرائی قانون اشاره شده، رسیدگی به ارزش کالا از جمله وظایف و صلاحیت های سازمان گمرک به شمار می رود اما با توجه به شرایط موجود، گمرک ایران آمادگی کامل دارد تا علاوه بر اقدامات فوق، با استقرار تیم کارشناسی در وزارت صنعت معدن و تجارت و تعامل نزدیک و کاربردی با این مرجع ،چارچوب ارزش اقلام مورد ثبت سفارش در زمان صدور و اخذ مجوز مربوطه، توسط این تیم کارشناسی چندجانبه تعیین شود تا هنگام اظهار کالا به گمرک با رعایت مقررات مربوطه، ایستائی از نظر رسیدگی به ارزش کالا در گمرکات اجرائی وجود نداشته باشد و سریعاً نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک اقدام شود؛ درهر حال ، این اقدامات، مانع از بررسی ارزش توسط گمرک نبوده ولی از اختلافات حادث شده و تعداد پرونده های متشکله در این زمینه تا حد بسیار زیادی خواهد کاست.

معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران در خاتمه اعلام کرد: گمرک این اختیار را دارد که  در بررسی ارزش معاملاتی کالاهای بورسی که دائماً تغییر قیمت پیدا می کنند ، از منابع معتبر بین المللی و بازارهای بین المللی استفاده کرده و برمبنای آن ارزش گمرکی را تعیین کند؛ همین طور گمرک مجاز هست در بررسی ارزش گمرکی به صورت تکمیل کننده از خدمات شرکتهای بازرسی و فنی بین المللی ذیصلاح بهره ببرد که این موضوع باید در هنگام بررسی ارزش هنگام ثبت سفارش کالا هم مدنظر واقع شود. در همین راستا می توان به تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با اعضای اتحادیه های صنوف مختلف هم اشاره کرد که گمرک ایران با برگزاری این جلسات و استماع توضیحات اعضای این اتحادیه ها و کسب راهنمائی های تخصصی توانسته گامهای موثری در اعلام ارزش های متقن، مستند و واقعی بردارد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1398-3-5
1 741

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

نظرات

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "