پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا
اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا

بخشنامه جهادكشاورزی

بخشنامه وزارت جهادكشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا جهت مصارف خوراكی و دارویی ، مدیركل وزارت جهادكشاورزی بخشنامه شماره 2933/502/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر اعلام نموده است:

واردات گیاه چیا

به پیوست تصویرنامه شماره 730/16331 مورخ 10/7/1395 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشك گیاه چیا جهت مصارف خوراكی و دارویی از كشور آلمان، به استحضار می رساند با توجه به تحلیل خطر انجام شده واردات محصول مذكور از كشور فوق در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه ای كم قرار داشته و انجام آن منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر و نیز بازدید و بررسی كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجراء در مبادی مربوط ارسال می گردد، خواهشمنداست دستور فرمایید موارد مدنظر جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 650

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "