پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
دستورالعمل مهم گمرک ایران برای کاهش رسوب کالا
دستورالعمل مهم گمرک ایران برای کاهش رسوب کالا

دستورالعمل مهم گمرک ایران برای کاهش رسوب کالا

دستورالعمل مهم گمرک ایران برای کاهش رسوب کالا

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مراتب طی بخشنامه شماره 99/978554 مورخ 1399/8/18 به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است، بدینوسیله ضمن تأکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ( که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده اند) اقدامات ذیل در سه محور با رعایت مقررات مربوطه مورد تأکید است:

  1. کالاهایی که هنوز به گمرک، اظهار نشده اند.
  2. کالاهایی که به گمرک، اظهار و در حین انجام تشریفات گمرکی می باشند.
  3. کالاهایی که به گمرک اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده است.

متن کامل دستورالعمل از لینک زیر قابل دریافت می باشد:

(180)1086604- رسوب کالا

 

به این نوشته امتیاز دهید
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1399-9-17
0 774

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "